اردو

 

Paksitan Paper Products Limtied    
Pattern Of Share Holding - Form "34"
Shareholders Statistics As At June 30, 2016

Number Of
Share Holders
Share Holding Total Shares
Held
From - To
273 1 -  100 7,529
216 101 -  500 65,097
118 501 -  1,000 95,880
153 1,001 -  5,000 359,389
 23 5,001 -  10,000 176,058
2 10,001 -  15,000 25,000
8 15,001 -  20,000 148,533
1 20,001 -  25,000 22,500
1 25,001 -  30,000 27,428
1 30,001 -  35,000 31,993
3 35,001 -  40,000 115,793
1 40,001 -  45,000 42,387
1 55,001 -  60,000 57,600
1 60,001 -  65,000 63,000
2 65,001 -  70,000 131,000
1 75,001 -  80,000 78,000
2 80,001 -  85,000 168,999
1 100,001 -  105,000 103,200
1 110,001 -  115,000 111,467
1 115,001 -  120,000 120,000
1 130,001 -  135,000 134,746
1 200,001 -  205,000 201,384
1 225,001 -  230,000 226,500
1 415,001 -  420,000 416,201
1 460,001 -  465,000 464,326
1 495,001 -  500,000 495,793
1 565,001 -  570,000 576,721
 1  680,001    685,000  680,270
1 840,001     845,000 853,206
819        6,000,000

 

S.# Categories Of
Shareholders
Number Of
Share Holders
Total Shares
Held
Percentage
 1- Individuals 799 4,062,572 67.71
 2- Financial Institutions 3 16,299 0.27
 3- Investment Companies 3 717,375 11.96
 4- Joint Stock Companies 7 82,170 1.37
 5- Insurance Companies 2 321,384 5.36
 6- Mutual Fund 3 756,326 12.61
 7- Other 2 43,874 0.73
     819  6,000,000  100.00

 

 

jamalogo

Contact Us

  • D/58 S.I.T.E, Estate Avenue Karachi 75700 - Pakistan.
  • +0092-21-32560134 / 32582656 / 32579698

Reg. No. & NTN No.

INCORPORATION #. 1195/19620707, SALES TAX REG. #.02-06-4816-005-73, NTN.#. 0999468-8

footer