اردو

 

 

Rupees in Thousand
  2016 2015 2014 2013 2012 2011

 HISTORICAL TRENDS

 Trading results

 Turnover      676,554       631,584       527,020      543,319      483,498     433,925
 Sales - Net      613,672       576,333       504,312      501,239      433,308     382,682
 Gross Profit      125,342       116,911         110,076      96,736       100,009       94,830
 Profit before tax        62,572         73,455         73,404       60,024       64,544       62,554
 Taxation        24,206         16,276         25,164       21,228       23,160       21,678
 Profit after tax        38,365         57,177         48,239       38,795       41,382       40,876

 Dividend

 Cash Dividend 30% 40% 30%             30%   -       40%
 Stock Dividend              20%        
 Cash Dividend Value    18,000       24,000         18,000        18,000         -               20,000
 Stock Dividend Value   -              -               -    -           10,000           -       
 Dividend Payout 46.92% 41.97% 37.31% 46.40% 24.16% 48.93%

 Financial Position

 Total Assets      723,186       723,766       637,770      522,456      535,907     440,856
 Paid up Capital  60,000        60,000         60,000       60,000       50,000       50,000
 Reserves      284,545       262,820       226,649      196,083      184,800     162,652
 Working capital      225,123       188,694       181,396      153,940      132,845     128,839
 Current Ratio           3.77            3.39 3.99           3.60 2.66 3.54

 KEY INDICATORS

 Operating

 Gross Profit 20.42% 20.29% 21.83% 19.30% 23.08% 24.78%
 Profit before tax 10.20% 12.75% 14.56% 11.98% 14.90% 16.35%
 Profit after tax 6.25% 9.92% 9.57% 7.74% 9.55% 10.68%
 Return on Equity 11.13% 17.71% 16.82% 15.15% 17.62% 19.22%
 Return on Assets 5.30% 7.90% 7.56% 7.43% 7.72% 9.27%

 Valuation

 Earning per share (pre tax)          10.43          12.24           12.23         10.00         12.91        12.51
 Earning per share (post tax)         6.39         9.53           8.04         6.47         8.28        8.18
 Breakup value per share          57.42          53.80           47.77         42.68         46.96        42.53

 Asset utilisation

 Inventory turnover ratio           4.34            4.57 4.39 4.08 3.44          3.57
 Total assets turnover ratio           0.85            0.80             0.79           0.96           0.81          0.87

 Production

 Exercise Books (Groose)        66,390        66,542         55,842       57,887       53,230       45,690
Amonia Paper (Rolls 10 yds)        36,856        56,486         48,989       44,264       50,026       58,275
 Pro-Labels (Sq. Meter)   3,484,032    2,944,592     2,792,742   2,930,907   2,636,652  2,423,480
 
 *40% Interim Cash dividend paid for the year 2015.
             

jamalogo

Contact Us

  • D/58 S.I.T.E, Estate Avenue Karachi 75700 - Pakistan.
  • +0092-21-32560134 / 32582656 / 32579698

Reg. No. & NTN No.

INCORPORATION #. 1195/19620707, SALES TAX REG. #.02-06-4816-005-73, NTN.#. 0999468-8

footer